Wat kan ik doen? (Efeze 2:1-10)

Arie van Oudheusden - 06-06-2021
Preek n.a.v. Efeze 2:1-10

Efeze 2 (HSV)


1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden,
2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de
aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,
3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature
kinderen des toorns, evenals de anderen.
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,
5 ook toen wij dood waren door de overtredingen,
met Christus levend gemaakt –
uit genade bent u zalig geworden –
6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,
7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,
het is de gave van God;
9 niet uit werken,
opdat niemand zou roemen.
10 Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

GERELATEERDE PREKEN

Hoe gaat de toekomst eruit zien? - Daniël 2
SERIE: Preken
10-01-2021 | Eibert van 't Hof
Hoe zetten we Jezus centraal?
SERIE: Preken
31-01-2021 | Niels Bel
Het Woord dat Leven is 1 Johannes 1:1-3
Het Woord dat Leven is - 1 Johannes 1:1-3
SERIE: Preken
28-02-2021 | Eibert van 't Hof
Geleid door de Heilige Geest (Johannes 14:15-26)
SERIE: Preken
21-03-2021 | Gert-Jan den Boer
Te gast aan tafel - Goede Vrijdag - 2 Samuel 9:1-13
SERIE: Preken
02-04-2021 | Arie van Oudheusden
11 april 2021
SERIE: Preken
11-04-2021 | Hanneke Hubregtse

[ Toon alles van de serie "Preken" | Toon meer van Arie van Oudheusden ]