van Arie en Ans
 

Beste vrienden,

Vanwege de huidige situatie hebben we geen samenkomsten tot de overheid ons dat weer toestaat. De maatregelen van de overheid zijn van het grootste belang om onszelf, onze families en onze naaste te beschermen en daarom moedigen we ieder aan om zich daaraan te houden.

Onze gehoorzaamheid aan de overheid, neemt niet onze roeping weg als ledematen van het Lichaam van Christus om te reageren in Zijn Geest.
De gevraagde fysieke sociale isolatie vraagt ons in de eerste plaats om vast te staan in gebed. Jezus leert ons iedere dag, dus ook in crisis, te bidden voor komst ofwel het zichtbaar worden van Gods koninkrijk en dat Vaders wil zal geschiede. Maar voor alles leert Hij ons om God te aanbidden als onze hemelse Vader en om Hem boven alles te eren.
En de situatie daagt ons uit om creatief te zijn met de mogelijkheden die we wel hebben; kaartjes, briefjes, mailtjes, app’jes, telefoontjes om met de ander te bidden en hem of haar te bemoedigen de weg met Jezus te blijven gaan en zekerheid bij Hem te zoeken.

In plaats van het streamen van een preek en aanbiddingsliederen, geven we als oudsten prioriteit aan het delen van Gods woord, gebed en aanbidding in de huiskamer. We houden de instructies van het RIVM nauwlettend in de gaten, en dus zolang het verantwoord is blijven we de mogelijkheid bieden van ontmoeting in de woonkamer.
Veruit de meeste van ons zijn ervaren in de navolging van Christus; we lezen de Bijbel, leven in en met gebed, horen Gods Woord en reageren daarop in gehoorzaamheid en aanbidding.
Natuurlijk missen we de onderlinge samenkomst, maar nu dat niet kan zijn we dus in staat om onze wandel in met Jezus zo voort te zetten als we gewend zijn.
Er verandert niets in ons ‘gemeente van Christus-zijn’.

Voor de ontmoetingen zullen we iedereen wekelijks een korte schets van een Bijbeltekst sturen als leidraad om de tekst te lezen en te bestuderen, de Heer te aanbidden en in gebed op de bres te staan in de strijd tegen het woekerende virus.

De groepjes blijven zo klein mogelijk, maximaal 8 mensen.
Daarbij houden we ons aan de regels van persoonlijke hygiëne (handen gewassen), geen handen geven, niezen liever niet, maar als het niet te onderdrukken is in elleboogholte, en we houden zoveel mogelijk fysieke afstand van elkaar. Wie een kwetsbare gezondheid of leeftijd heeft, raden we aan om thuis te blijven, en vanzelfsprekend moet je bij klachten van verkoudheid, koorts, hoesten of erger thuis blijven.
Ook als je samen bent als gezin of echtpaar, alleengaand of ziekteverschijnselen hebt moedigen we je aan om mee te doen, zodat we ondanks isolatie niet ophouden te functioneren als Lichaam.

Wat een mooie kans om zo als gemeenschap in een kleine groep, als echtpaar, gezin of alleengaande samen met anderen, aan tafel de Bijbel te lezen en daarvan te getuigen, erover te delen, samen te bidden en de Heer te aanbidden.

Tenslotte: naast dat we aandacht geven aan elkaar en onze omgeving, kan het zijn dat je zelf ziek bent, angstig of eenzaam. Het valt op dat de centrale noch de plaatselijke overheden geen aandacht schenken aan pastorale- en geestelijke ondersteuning van zowel patiënten als aan mensen in isolatie. Vanmorgen heb ik hieraan zo breed mogelijk politieke aandacht gevraagd zodat we in staat worden gesteld om zieken en geïsoleerden te blijven bezoeken en hen zo geestelijk bij te staan. We hopen van harte dat hieraan gehoor wordt gegeven zodat we naast ieder kunnen blijven staan. Schroom in ieder geval niet om in geval van ziekte of nood iemand te bellen: je open-huis-, bedienings- of teamleider; ons of Eibert/Evelien of Gertjan/Lineke.

Hartelijke, Herderlijke groet Arie en Ans