zondag 22 maart
 

Voorlopig geen ontmoetingen in kleine groepen thuis

Beste vrienden,

Afgelopen zondag hebben velen van ons gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in kleine groepen.

De ontwikkelingen staan echter niet stil en we hebben ons als oudsten en staf in de afgelopen dagen beraden of het verstandig is om dit ook komende zondag te doen. We hebben besloten dat het beter is om dit voorlopig niet te doen. Wij zullen dit ook voor de komende periode blijven evalueren waarbij de adviezen en maatregelen van de overheid zwaarwegend zijn.

Er zijn gelukkig vele andere manieren om contact met elkaar te hebben en we willen jullie dan ook aanmoedigen om dat te (blijven) doen. Laten we elkaar vasthouden en omzien naar elkaar. Onze roeping als gemeenschap en als individuele gelovigen blijft dezelfde en we mogen erop vertrouwen dat Jezus ons zal leiden en inspireren in ons zoeken naar mogelijkheden hiertoe.

We wensen jullie allen een gezegende zondag toe.

Namens de oudsten en staf,
Albert Tiems

 


Overdenking voor zondag 22 maart 2020

Want de God die gezegd heeft ‘uit het duister zal licht schijnen’, is het die heeft geschenen in onze harten,- tot verlichting met de kennis van Gods heerlijkheid in het aangezicht van Christus.
(2 Corinthiërs 4 vers 6)

Jezus: het concrete Woord

Toen C.S. Lewis 72 jaar geleden werd gevraagd hoe hij dacht over de toen dodelijke dreiging van de atoombom gaf hij een antwoord dat ook ons  te denken moet zetten. Hij verwees naar de 16e eeuw waar de pest bijna ieder jaar rondging. En hij herinnerde zich het gevaar van de luchtaanvallen in de oorlog en zei: “geloof me, al lang voor de bom was uitgevonden leden en stierven mensen op heel onaangename manieren.  We moeten niet overdrijven alsof dit uniek is in de geschiedenis. Maar laat het ons aanzetten tot verstandige en menselijke dingen”

In 2 Corinthiërs 4 vers 6 wijst Paulus de gemeente in Korinthe op Jezus die waarheid is op het concrete moment. Ofwel grijpbaar en begrijp-baar in de situatie.  Jezus heeft beloofd dat Hij ons niet zal verlaten, Hij is Immanuel; God met ons. En Hij is Gods Woord die ons hart verlicht.  Hij spreekt niet tot ons in mogelijkheden of waarschijnlijkheden. Zijn woord is geen overzicht van algemene principes of een theologisch systeem.
Jezus is het woord en Hij verstoort, daagt je uit en roept je op tot een nieuwe manier van leven en handelen in Zijn Geest.  Het woord dat Jezus spreekt is nooit abstract, het is wie Hij is en wat Hij zelf heeft geleefd. Zijn gesproken woord is concreet gemaakt in Zijn eigen persoon.  En als het levende Woord van God spiegelt Hij ons in het gesproken en geschreven woord om het concreet te maken in ons eigen leven en handelen.

Onze overheid roept ons op om zoveel mogelijk thuis te blijven en allerlei maatregelen in acht te nemen. Het is goed en verstandig om ons daaraan te houden. En niemand van ons kan zeggen hoelang we elkaar nog in persoon kunnen ontmoeten. Maar dat betekent niet dat we ons angstig verbergen en onze ogen en geest de hele dag voeden met corona nieuws. Nu deze crisis ons treft, laat het in ons geval gelovige mensen treffen die vervuld van de Heilige Geest Gods Woord; Jezus, in de praktijk brengen in geloof, gebed, in aandacht naar elkaar en in de buurt, met appjes, mailtjes en kaartjes vergezeld door onze voorbede en gebed.

Praktisch:

  • Zoek de Heer in hoe jij deze week minstens 3 mensen kunt ‘besmetten’ met bemoediging en een woord de Heer.
  • Neem een de beslissing om vast te staan in gebed en aanbidding
  • Neem een beslissing om dagelijks als gezin, echtpaar, of met gebedspartners wanneer je alleengaand bent, voorbede te doen en de Bijbel te lezen om zo in relatie met Vader God Zijn Woord te verstaan en zodat je vervuld van Zijn Geest wijsheid en inzicht ontvangt om te reageren in gehoorzaamheid.

Want er is niets krachtiger dan een woord dat concreet wordt in daden.

 

Met jullie allen verbonden in Christus. 
Herderlijke groet, Arie en Ans.