overdenking paasweekeinde
 

Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. (Romeinen 5 vers 15-17)

Jezus, de laatste Adam

In Zijn brief aan de Romeinen beschrijft Paulus de vergelijking tussen de eerste mens Adam en de de laatste Adam; Jezus Christus. Beide beïnvloedden met één daad het hele menselijke ras. Maar wat een contrast; dood ten gevolge van Adams’ overtreding, en leven door Jezus’ gerechtigheid.

Maar Paulus heeft nog meer te zeggen. Want Jezus’ offer neutraliseert niet alleen de schuld zodat we weer op “nul’ staan, het is een geschenk en overvloedig! Hoe enorm de impact van de overtreding ook was, “Jezus Christus is veel overvloediger” (vers 15) Adams’ ene overtreding leidde tot veroordeling, maar Gods genade na vele overtredingen leidde tot vrijspraak. Overvloedige genade, wat een cadeau!Jezus nam Zijn positie in op de plaats waar ik zou moeten staan, maar waarin ik faalde.

Hij was gehoorzaam waar ik niet wilde luisteren.
Hij was trouw waar ik mijn eigen weg ging.

Hij was resoluut waar ik wankelde.

Hij was vergevingsgezind waar ik verbitterd was.

Hij behaagde Zijn Vader waar ik mijn eigen welbehagen zocht.

Hij droeg mijn zonde en schaamte waar ik de schuldige was.

Hij is de ware Redder, die voor mij doet wat ik voor mijzelf niet kon doen.

En toch verwelkomt en omarmt Hij mij liefdevol, en geeft mij alles om te worden als Hij.

Meditatie:

Als Jezus niet vóór mij zou zijn, wie dan wel?

Samen als gezin, echtpaar, wellicht met een vriend, en verbonden met ons alle, vier wat Jezus heeft voltooit, met de maaltijd waaraan Hij je gastvrij uitnodigt. 
En vier samen Pasen, want Jezus overwon de dood, en Hij is met ons, tot het einde van de tijd.

De link voor goede vrijdag om 19.00 uur       https://youtu.be/6uyl1-IcBig            
En voor 1e paasdag om 10.30                          https://youtu.be/S8acuVJeIUI         

Klik rond de genoemde tijden op bovenstaande link

 

Herderlijke groet,

Arie en Ans