Wie we zijn

De Rafaël gemeenschap is ontstaan in 1977 als een bijbelstudiegroep in Hoogblokland onder leiding van Floyd McClung, de toenmalige directeur van Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. Later heeft Floyd de leiding overgegeven aan Henk Rothuizen. Onder zijn leiding groeide de groep uit tot een gemeente van zo’n 300 leden.

Vanwege die groei moest er steeds naar een nieuwe plaats van samenkomst worden gezocht. Na het dorpshuis in Hoogblokland werd het de gymzaal in Schelluinen en toen deze te klein werd, het Remon partycentrum, ook in Schelluinen. In 1995 droeg Henk zijn voorgangerschap over aan Arie van Oudheusden en verhuisde de plaats van samenkomst naar het gemeenschapshuis “De Til”in Giessenburg.

Rafael is een Hebreeuwse naam die is samengesteld uit twee de woorden: ‘Rafa’ en “El”. “Rafa” betekent: genezing, heel maken en “El” betekent: God.
Onze naam Rafaël betekent dus “door God genezen”. Het laat allereerst de genade van God zien; Zijn belofte, anderzijds de opdracht en verantwoording die Jezus de gemeente heeft gegeven.

Onze roeping

Onze roeping is om met behulp van de Heilige Geest hen die binnen onze invloedsfeer leven, te helpers om gezonde mensen te worden in juiste relatie tot God en Zijn volk; wat tot gevolg heeft dat zij opnieuw hun invloed zullen aanwenden ten dienste van hun Heer Jezus Christus.

Deel van grote familie

Rafaël Giessenlanden is een deel van Rafaël Nederland waarbij zo’n veertig gemeenten zijn aangesloten. En Rafaël Nederland is weer onderdeel van de International Church of the Foursquare Gospel, die wereldwijd zo’n acht miljoen leden telt