Wat we doen

Aanbidding
We willen God aanbidden, zodat de heilige Geest ruimte krijgt om te werken en levens te veranderen; in een stijl die intiem en dynamisch is en past bij onze cultuur.

Het Woord van God
We willen de Bijbel als Woord van God bestuderen, onderwijzen en gehoorzamen.

Gebed
We zijn doordrongen van het feit dat wij door gebed middelen tot verandering kunnen zijn.

Gemeenschap
We zoeken ernaar om onderling oprechte en bemoedigende vriendschappen te ontwikkelen, die gebouwd zijn op aanvaarding, liefde en trouw.

Dienen
We geloven dat alle christenen geroepen zijn om Gods genade te laten zien aan de mensen om hen heen.

Training
We streven ernaar te voorzien in trainingen met betrekking tot alle aspecten, die een verantwoordelijk christen tegenkomt in zijn leven en bediening.

Zending
We zenden teams uit om Gods genade aan mensen te laten zien en het stichten van gemeenten mogelijk te maken