Dag 21 - De wereldwijde christelijke beweging

Samenwerking en wereldwijd uitreiken

Dag 21 - De wereldwijde christelijke beweging
Week 3: Alle dingen nieuw in mijn wereldwijde gemeenschap

Dag 21
De wereldwijde christelijke beweging
Samenwerking en wereldwijd uitreiken


Vandaag lezen we:

19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Matteüs 28:19-20

8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
Matteüs 1:8

Gebed en reflectie

1.    Vraag God eenheid te brengen in de kerk wereldwijd, dat bewegingen en denominaties zullen samenwerken en elkaar dienen als het lichaam van Christus.

2.    Bid dat de wereldwijde christelijke beweging zal doorgaan met groeien door evangelisatie, gezond discipelschap, gemeentestichting, gemeentegroei en missionaire levendigheid.

3.    Bid dat dat de Foursquare- en Rafaëlbewegingen verder, dieper  en dieper zullen groeien, dat we meer mensen voor Jezus zullen bereiken, de volheid van de Geest zullen ervaren en geworteld zullen blijven in Gods Woord.

 

21-01-2021

Zie ook

Dag 20 - De gehandicapten
20-01-2021
Dag 18 - Degenen die lijden onder armoede
18-01-2021
Video bij Week 2
09-01-2021