Verlangen naar vrijheid - Overdenking 19 november

Ieder verlangt naar vrijheid, maar hoe dikwijls creëren mensen in de zoektocht ernaar juist onderdrukking?

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
Mt 11 vers 28-30

Begrippen als dienstknecht of dienaar zijn al lang niet meer in gebruik. Het is voor veel mensen ook niet erg populair om zichzelf zo te beschrijven, zelfs niet in relatie tot Christus. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer waarschuwde er al in zijn tijd voor dat ook in de kerk Jezus nog wel zal worden aanvaard als Redder, maar afgewezen als Heer. Het gevolg daarvan is een, zoals hij dat noemde: “christloses Christentum”. Het gevolg daarvan is een evangelie dat brengt wat mensen willen horen, maar  de noodzaak van discipelschap afwijst.

Ieder verlangt naar vrijheid, maar hoe dikwijls creëren mensen in de zoektocht ernaar juist onderdrukking? Of maken we, in ons streven naar gemak, het onszelf juist moeilijk en raken we verstrikt in de zoektocht naar eigen wegen, en soms in het creëren van ons eigen beeld van God.

Jezus toont dat de weg tot ware vrede ligt in de overgave aan Hem, en de weg tot echte vrijheid in het omarmen van Gods woorden en wegen. En Hij laat zien dat het bewandelen van de smalle weg van gehoorzaamheid het pad tot ware vervulling is. Daarvoor moeten we afstand doen van onze eigen weg en de vrijheid binnengaan die Jezus Christus voor ons heeft gewonnen.

Ofwel: navolging van Jezus Christus als Heer leidt tot de ontsnapping aan het harde juk van onze eigen wetten, en onderwerping aan Zijn liefdevolle, zachte juk.

Hartelijke groet,

Arie & Ans

19-11-2020

Zie ook

Doopdienst 29 november
19-11-2020
Doopdienst Kosovo
19-11-2020
Help mee om de verjaardagskalender compleet te maken
19-11-2020