Het centrum van ons bestaan - Overdenking 12 november

Begrippen als heerschappij, volgzaamheid en gehoorzaamheid zijn in onze tijd niet erg populair. Welke associatie roepen ze bij jou op?

We denken dan al snel aan machtsmisbruik en dictatuur. Veel gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid geven daar reden toe. Daarin is de kerk helaas geen uitzondering.

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.
En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

Col 1:15-20

Maar de Bijbel draait er niet omheen: Christus is het hoofd van de gemeente, Hij is onze Heer. De aanvaarding daarvan is de weg om onze positie als Zijn volgelingen in te nemen en Zijn recht op ons leven te erkennen, en te begrijpen dat Zijn betekenis niet kan worden teruggebracht tot het persoonlijke of kerkelijke alleen. Jezus is groter dan wij kunnen bevatten. Hij is de Heer van het leven; relevant voor de politieke, sociale, natuurlijke en economische aspecten ervan. 

Onze uitdaging is Hem als Heer te erkennen en Zijn woorden op ieder gebied van ons leven te verstaan en toe te passen. En te bidden dat Zijn Geest alles wat we doen doordrenkt. Door Jezus zo, als centrum na te volgen, heeft dat invloed op zelfs de kleinste dingen.

Hartelijke groet,
Arie en Ans.

12-11-2020

Zie ook

Voor de kinderen
12-11-2020
Uitzending gemist?
26-10-2020