Samenkomsten & Video-uitzending vanaf 11 oktober

Het gaat er anders uitzien de komende tijd. De samenkomst in de Til is beperkt tot 30 mensen. Via de openhuis groep word je ervoor uitgenodigd en voor de anderen gaan we de dienst streamen.

Familienieuws zondag 11 oktober 2020

Lieve vrienden,

Het gaat er anders uitzien de komende tijd. De samenkomst in de Til is beperkt tot 30 mensen. Via de openhuis groep word je ervoor uitgenodigd en voor de anderen gaan we de dienst streamen.

Gelukkig hangt gemeente niet af van hoe onze bijeenkomst er uit ziet. Vader God is de Schepper. Hij is iets nieuws aan het doen in Rafael Rivierenlanden. Hij geeft Zijn Geest aan ieder van ons, en vormt ons om ons te vernieuwen. We komen samen in kleine huisgroepen of via online platforms, waar we elkaar bemoedigen, en samen aanbidden en bidden. In persoon kunnen we elkaar blijven opzoeken, en we blijven betrokken bij onze missie om met hand en hart om te zien naar de mensen in onze omgeving, hen lief te hebben en hen zo in relatie te brengen met Jezus Christus.

  • Het aantal van 30 mensen in de samenkomst is exclusief de medewerkers. De meegekomen kinderen onder de leeftijd van 13 vallen buiten het maximaal aantal van 30. Er is nu geen opvang voor baby’s, hiervoor is de serre beschikbaar waar ouders de dienst kunnen volgen. Alle andere kinderen gaan meteen na binnenkomst naar hun eigen dienst; de peuters en kleuters in het Stekkie en de kinderen van groep 3 tot 8 in de kleine zaal.
  • Het spreekt vanzelf dat je thuisblijft wanneer je aan Covid-19 gerelateerde gezondheidsklachten hebt, de check bij binnenkomst blijft. We vragen ieder vanaf 13 jaar om bij binnenkomst de handen te desinfecteren en een mond-neus kapje te dragen. Op de zitplaats mogen deze worden afgedaan. Voor de gene die geen mond-neus kapje bij zich hebben, liggen deze bij de ingang.
  • Er wordt een schema gemaakt, waarin alle leden bij toerbeurt de gelegenheid krijgen deel te nemen aan een dienst. Je wordt telefonisch uitgenodigd. Wanneer je komt bevestig dat per mail met vermelding van het aantal personen en van de eventuele kinderen in welke groep zij zitten.
  • Voor wie niet ‘aan de beurt’ is wordt de dienst rechtstreeks uitgezonden. Ook dan moedigen we je aan om binnen de grenzen van de beperkingen iemand of een gezin uit te nodigen om bij je thuis deel te zijn aan de dienst.

 

Iedere dag is een dag om de Heer te loven. Mijn hart werd afgelopen dagen getrokken tot Psalm 57 waar David, gevlucht voor Saul en verborgen in een grot, God smeekt om Zijn genade. Zijn lofprijs en aanbidding transformeren de donkere grot in een heilige plaats waar hij schuilt onder de schaduw van Gods vleugels.

Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust, ik wil voor u zingen en spelen.
Ontwaak, mijn ziel, ontwaak met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken.
U, Heer, zal ik loven onder de volken, over u zingen voor alle naties.

(Psalm 57:8-10)

Lees die psalm en zoek en versta Gods woord voor je leven van elke dag. Het bemoedigt en richt je oog op Christus.

 

Wij zien er naar uit om je te zien, in de samenkomst, in een persoonlijke ontmoeting of via de livestream, zondag om 10 uur.

Hartelijke groet
namens staf en oudsten,
Arie en Ans.

 

(bijgewerkt 09-10-2020 10:55)

09-10-2020

Zie ook

Video-uitzending 11 oktober
09-10-2020