Samenkomsten vanaf 26 september

Laatste nieuws
  • Nu de anderhalve meter afstand houden niet meer nodig is, komen er twee aanpassingen in onze opzet van de zondagse samenkomst, met name voor de kinderen en voor mensen die het prettig vinden om toch afstand te houden.
  • In AD Rivierenland van 20 oktober stond een artikel over onze Rafaëlgemeenschap, je kunt het hier teruglezen.
Agenda
Laatste preken