Vaders geschenk - Overdenking 27 mei

Laatste nieuws
  • Sinds zondag 27 juni komen we weer samen zonder beperkingen voor wat betreft het aantal aanwezigen. We houden rekening met ieders veiligheid door het houden van de anderhalve meter afstand. Het is nog wel nodig om een overzicht te hebben van de aanwezigen, daartoe kan het bijgevoegde formulier vooraf worden ingevuld.
  • Jezus is Gods speciale geschenk aan gebroken mensen. En in Hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. In Hem zijn we compleet en vervuld.
  • Iedere dag horen of lezen we een aankondiging over iets nieuws. Maar zelfs tijdens de crisis in het Nederlandse parlement, de wereldwijde pandemie en het geweld in Israël is er niet eens veel nieuws aan het nieuws. Het is hetzelfde oude verhaal over de onmenselijkheid van de mens, en de gevolgen van ongerechtigheid.
Agenda
Laatste preken