De waarde van de kerk

We hebben besloten om vanaf 25 april weer met 30 deelnemers samen te komen. Als bijlage vind je een nieuw protocol voor de samenkomsten.

Gorinchem, 14 april 2021

Lieve Rivierenlanders,

Naar aanleiding van de beslissing die de PKN enige tijd geleden heeft genomen en in afstemming met de kerken in Giessenburg, hebben ook wij besloten om vanaf 25 april weer met 30 deelnemers samen te komen. Het is een besluit voor onbepaalde tijd. Het zou immers kunnen zijn dat de besmettingscijfers weer oplopen en we weer terug moeten naar diensten zonder bezoekers. Maar zolang het kan en verantwoord is, kunnen we niet wachten jullie - hoewel in kleine groepjes per keer - weer te ontmoeten. Als bijlage vind je een nieuw protocol voor de samenkomsten.

 

Als iemand ons ergens in het jaar 2019 een pandemie zoals die wij nu meemaken zou hebben voorspeld, zouden we waarschijnlijk toch hebben gedacht aan overdrijving. Zelfs wanneer we nu zien en lezen wat er in onze samenleving leeft, kunnen we het nauwelijks bevatten. Voor een leek zijn de cijfers en verwachtingen van het virus en de mutaties niet altijd even duidelijk. Veel mensen hebben daardoor moeite om de overheid te vertrouwen en vinden de rigoureuze maatregelen overdreven, soms zelfs verdacht. Anderen gaan de maatregelen niet ver genoeg. De samenleving is daardoor verdeeld en verward.

Ook kerken hebben moeite - met name in de zoektocht rondom de te houden samenkomsten. Wel of geen deelnemers, en zo ja: het aantal, en of het wel of niet gewenst is om samen te zingen. Hoewel de gemeente veel meer is dan de samenkomst is het zeker dat het samenkomen deel uitmaakt van de essentie ervan. En moeten we ons dat dan laten ontzeggen?

Als deel van de gemeente van Jezus Christus hebben wij, als oudsten, de te nemen beslissingen steeds in de eerste plaats in gebed voor de Heer gebracht. Uiteraard hebben we ons steeds op de hoogte gebracht van de adviezen van het CIO, het overlegorgaan van de kerken in overleg met minister Grapperhaus. In het nieuws kwamen sommige kerken toch negatief naar voren, omdat zij gebruik maakten van de godsdienstvrijheid in onze grondwet, maar die naar de smaak van sommigen niet genoeg rekening hielden met de publieke opinie. Dat is een gevoelig punt, want natuurlijk willen we geen verontwaardiging veroorzaken bij de Nederlandse bevolking. Anderzijds moeten we ons de vraag stellen of de mening van de media, welke kennelijk niet de waarde van godsdienstvrijheid voor alle Nederlanders erkennen zoals de grondwet dat wel doet, richtinggevend moet zijn. We hebben het hier niet over instituten, maar over het lichaam van Christus, met de missie van onze Heer en God.

Gelukkig hebben wij als gemeenschap nooit echt voor dat soort dilemma’s gestaan. We hebben steeds gezocht om met respect en in eenheid met de lokale - meestal PKN - gemeentes dit af te stemmen en te handelen. De protestante kerk in Nederland (PKN) heeft enige tijd terug de kerken weer groen licht gegeven voor diensten tot 30 bezoekers. Voor sommigen kwam dat onverwacht, omdat het lijkt dat we nog steeds niet de gevolgen kennen van de Engelse mutatie. Toch heeft men dit besloten, en wij zijn daar blij mee, omdat dit recht doet aan de waarde van de kerk.

 

We zijn dankbaar gemeente te zijn in een tijd als deze. Het roept ons wel op alert te zijn, zoals de zonen van Issachar in 1Kron 12:32, die “inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen.

Over de waarde van de kerk gesproken: ik herinner me een gebeurtenis van een aantal jaren geleden, waar wat opgeschoten jongens hadden ingebroken in een warenhuis. Zij hadden niets gestolen, maar waren urenlang bezig geweest om de prijskaartjes te verwisselen. De volgende ochtend waren winkelende mensen in de war en blij bij het zien van dure kleding voor maar € 5, een keukenborstel kostte dan wel € 399 en een paraplu € 1500, maar die diamanten ring voor € 1,75 was toch een koopje.

Is dit wat in deze tijd gebeurt in onze samenleving? Is er iets in ons hart geslopen dat de prijskaartjes verandert waardoor onze waarden in de war zijn? Dat roept om opmerkzaamheid om de tijden te kennen en te weten wat we moeten doen.
Ik denk aan de waarde van de kerk. Hoewel het misschien moeilijk is, kan het nuttig zijn om te proberen een bedrag in euro’s toe te kennen aan de dingen die ik op het punt sta op te noemen.

Bijvoorbeeld de waarde van een gerespecteerde stem voor de mensen in onze straat of wijk? Of die van een aangename plaats om samen te komen en de Heer, onze God, te aanbidden. En wat te denken van het hebben van een gemeenschap met mensen die het waard zijn om te kennen en die dezelfde kant opgaan als jij?

Welke waarde zou je toekennen aan goed onderwijs dat je het hele jaar door aanmoedigt om te volharden in de navolging van Christus, of aan kindergroepen waar zij worden onderwezen en opgebouwd op een manier die hun leven zal verrijken? Hoeveel waarde kennen we toe aan goed onderwijs en geestelijke begeleiding van tieners, jongeren en jongvolwassenen, door begaafde en bewogen mensen die om hen geven en hen dragen in gebed?

Wat is het waard dat in de gemeente een levensstijl vrij van verslavingen wordt aangemoedigd en gemodelleerd, om je te beschermen, en zodat er extra jaren van actief leven zijn voor iedereen die ervoor kiest om in die vrijheid te leven?

Wat is het waard om consequent, goed onderwijs te ontvangen van mannen en vrouwen die je naar de schatten leiden, zoals kennis van onze Heer en Zijn wegen? Wat is muziek je waard, muziek die de geest verheft, die emoties geneest en de diepste verlangens van het hart uitdrukt; liederen die het lawaai van de wereld verstommen; de muziek die je hoort, leert en zingt in de gemeente? Wat is de waarde om samen de feesten van het leven te vieren: de geboorte en het opdragen van baby's; het huwelijk van zonen en dochters; de doop van nieuwe gelovigen en het naar Vaders huis gaan van mensen die we liefhebben?

Al deze dingen en nog veel meer hebben een grote waarde, en ze hebben een prijskaartje. Zelfs de verlossing waar we vrijelijk van genieten was niet zonder hoge prijs. Hoe belangrijk is het niet om de tijden te kennen en de goede waarde aan de goede producten toe te kennen.

Wandel alert in navolging van Jezus, in Zijn Geest.
Hartelijke groet,
namens de oudsten, Arie en Ans.

 


 

protocol opgesteld op: 30-3-2021
Corona protocol Rafaël Rivierenlanden voor samenkomen in "de Til"
Locatie Plenair in de Til met max. 30 bezoekers, excl. medewerkers. De kinderen tellen wel mee, tenzij ze direct naar hun eigen dienst gaan.
Vooraf Uitnodiging gebeurt via de open huis groepen. Heb je klachten? Blijf dan thuis en meld je af. We zullen dan iemand anders in gelegenheid stellen om de dienst bij te wonen.
Binnen en in de grote zaal Er zijn pompjes met desinfectiemiddel aanwezig bij de ingang. Iedere bezoeker wordt ingeschreven. We dragen binnen overal een mondmasker. De kapstokken gebruiken we niet (1,5 meter afstand houden is daar erg lastig). Het mondmasker mag af als we op onze plaats zitten in de zaal. We houden 1,5 meter afstand tot degenen die niet tot ons huishouden behoren. Tijdens de plenaire dienst blijven de kinderen op hun plaats zitten. 
Aanbiddingsgroep Er zijn een beperkt aantal muzikanten, maximaal 4 zangers.
1,5 meter ruimte aan alle zijden ook tijdens op en afbouw
Corona team Leden van het gastvrijheids- en BHV- team, eventueel aangevuld met stewards, zijn waar nodig herkenbaar en ondersteunend aanwezig om te zorgen dat de coronamaatregelen door de leden & bezoekers worden nageleefd.
Toiletten Maximaal 2 personen per toiletgroep.
Ook hier geldt: we houden 1,5 meter afstand.
Parkeren We houden 1,5 meter afstand bij in- en uitstappen.
Baby, peuter, kleuter en kinderen basisschool Er is voorlopig geen opvang voor baby's. Kinderen vanaf peuterleeftijd gaan direct naar hun eigen dienst, indien van toepassing. Indien kinderen met hun ouders mee naar de plenaire zaal gaan moeten wij hen meetellen bij het totaal van 30 aanwezigen. Ouders  letten er dan op dat hun kinderen niet rondlopen. We volgen in de kinderdiensten 100% het protocol kinderopvang.
14-04-2021

Zie ook

Vanaf 2 januari 2022 zijn de diensten voorlopig alleen online
23-12-2021
Samenkomsten vanaf 28 november alleen met uitnodiging
23-11-2021
Nieuws over onze samenkomsten
02-12-2021