Nieuws

Uit genade gezegend; een zegen zijn voor anderen…

Overdenking 26 november: Wat is de belangrijkste vraag in de ontmoeting met mensen op straat?

Verlangen naar vrijheid - Overdenking 19 november

Ieder verlangt naar vrijheid, maar hoe dikwijls creëren mensen in de zoektocht ernaar juist onderdrukking?

Het centrum van ons bestaan - Overdenking 12 november

Begrippen als heerschappij, volgzaamheid en gehoorzaamheid zijn in onze tijd niet erg populair. Welke associatie roepen ze bij jou op?

Overdenking 6 november

In de christelijke gemeenschap hangt alles af van ieder individu als onmisbare schakel.

Artikel over Rafaël in het AD

In AD Rivierenland van 20 oktober stond een artikel over onze Rafaëlgemeenschap, je kunt het hier teruglezen.

Samenkomsten & Video-uitzending vanaf 11 oktober

Het gaat er anders uitzien de komende tijd. De samenkomst in de Til is beperkt tot 30 mensen. Via de openhuis groep word je ervoor uitgenodigd en voor de anderen gaan we de dienst streamen.