Voorbede (staf en teamleiders)

25 maart 2023
08:30 tot 09:30

Gezamenlijk gebed, elke 4e zaterdag van de maand

25 maart 2023
08:30 tot 09:30
Locatie
Kantoor
Dr. van Stratenweg 4
Gorinchem

Gezamenlijk gebed, elke 4e zaterdag van de maand


Locatie
Kantoor
Dr. van Stratenweg 4
Gorinchem