Voorbede (staf en teamleiders)

22 januari 2022
08:30 tot 09:30

Gezamenlijk gebed, elke 4e zaterdag van de maand

22 januari 2022
08:30 tot 09:30
Locatie
Kantoor
Dr. van Stratenweg 4
Gorinchem

Gezamenlijk gebed, elke 4e zaterdag van de maand


Locatie
Kantoor
Dr. van Stratenweg 4
Gorinchem