Rechtstreekse video-uitzending
Installeer nu de App!

Laatste nieuws

De waarde van de kerk
Naar aanleiding van de beslissing die de PKN enige tijd geleden heeft genomen en in afstemming met de kerken in Giessenburg, hebben ook wij besloten om vanaf 25 april weer met 30 deelnemers samen te komen. Het is een besluit voor onbepaalde tijd. Als bijlage vind je een nieuw protocol voor de samenkomsten.
De zwakste schakel - Overdenking 8 april
Ik zal nooit worden weggestemd door de hemel of de kerk, omdat ik niet goed genoeg ben, zoals dat wel gebeurde bij het tv-programma 'de Zwakste Schakel'. En dat geldt voor ons allemaal, want de kerk ís geen ketting van schakels maar een lichaam, waarvan de zwakste delen juist worden beschermd en geëerd.
Levende hoop - Overdenking 25 maart
Door genade hebben ook wij het leven van God in ons, en zijn ook wij de woonplaats van de verrezen Heer, die de dood, de hel en het graf heeft overwonnen.

Laatste preken

Agenda