Installeer nu de App!
Rechtstreekse video-uitzending

Laatste nieuws

Gelukkige zorgdragers - Overdenking 4 maart
In het mee-lijden met anderen vinden wij ook zelf troost. „Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden” (Mattheus 5:4).
Woorden van vergeving en hoop - Overdenking 25 februari
Het belijden van mijn zonde aan een broeder of zuster behoed mij voor zelfbedrog, en in de woorden van vergeving en genade, gesproken door een broeder of zuster, hoor ik de stem van Vader God.  
De volheid van eenvoud - Overdenking 18 februari
Vooruitgang in het koninkrijk van God wordt niet afgemeten aan begrippen als groter, sneller, beter of gemakkelijker, maar aan eenvoud.

Laatste preken

Agenda